Torpaq acısı, Vətən sevgisi

Millət özünə qayıtdı. Dəyərlər dəyişdi.

Orduya yazılmaq, döyüşmək istəyənlərin növbəsinin ucu-bucağı görünmədi. Hamı torpaqların azad olunmasına öz qatqısını qatmaq istədi.

Əsgər evlə vidalaşıb, sevinə-sevinə döyüşə getdi.

Valideyn şəhid oğlu üçün göz yaşı axıtmadı. “Oğlum vətənə qurbandı”, dedi

İki oğlu şəhid olan ana “Oğullarımı Vətən üçün böyütdüm”, əsgərlərə ”Şəhidlərin qanını yerdə qoymayın”; tək oğlu şəhid olan ana “Balamın nişanı da, toyu da bayrağıdı”, dedi.

Bir ana “Oğlumun düşməninin ona layiq olmadığına heyfslənirəm”, söylədi

Hamı şəhidini alqışlarla qarşıladı. Qarşısında baş əydi

Ana şəhid oğlunun, gənc qadın şəhid həyat yoldaşının tabutuna girdi.

Dünya bu qürurla, bu mənzərə ilə heç vaxt qarşılaşmamışdı.

Bu döyüşə ruh, əzm verdi. Qələbənin, zəfərin hərəkətverici qüvvəsi oldu.

Bu idi düşməni lərzəyə salan, darmadağın edən. Dünya mətbu orqanlarının manjetlərini bəzəyən, televiziya ekranlarında tez-tez göstərilən səhnə

Orduya hələ bu qədər sevgi olmamışdı. Çünki hamı torpağını istəyirdi. Hamının torpaq acısı, Vətən sevgisi vardı

Müasir hərbi texnikaya yiyələnməsini, hesablamaların tam dəqiqliklə aparılmasını, döyüşçülərimizin Şuşaya alpinist kimi qalxıb, özündən dəfələrlə çox düşmənlə əlbəyaxa döyüşdə qalib gəlməsini dünyanın aparıcı hərbi ekspertləri, siyasiləri hərb tarixində yeni bir səhifə kimi qiymətləndirdi

Hansı düşərgədə olmasından asılı olmayaraq hamı dövlətin yanında oldu.  Dinindən, millətindən  asılı olmayaraq hamı vətənini sevən vətəndaş, əsgər idi. Vətən üşün əlindən gələni etdi. İqtidar da, müxalifət də. Vətən, dövlət üçün münasibətlər dəyişdi. Bu idi ordunun döyüş əhvalını yüksəldən, qələbəyə ruhlandıra

Xalq bir olanda onun ordusunun qarşısında dayanmaq çətindir

Əsgər torpaqları azad etmək üçün şəhidlik zirvəsinə ucalmağı düşündü. Təki torpaqlar azad olsun. Döyüş yoldaşının, dostunun intiqamını almağa, vətənin, dövlətin başını ucaltmağa çalışdı. Hamı Qələbəyə can atdı. Torpaqlarımızdan mənfur düşmənin ayaq izlərini qanla yumaq istədi.  İstədi ki, dünya Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu görsün. Bu düşmənə birdəfəlik dərs olsun.

Bu qələbənin mənəvi tərəfi idi.

Ordunun ciddi hazırlıq, yüksək peşəkarlıq səviyyəsi, sistemliliyi isə onun döyüş üstünlüyünün göstəricisi idi. Bunların vəhdəti qələbəni qaçılmaz etdi.

Qələbə xalq, dövlət, ordu birliyindən doğdu

Döyüş hazırlığı keçmiş, müasir silahlarla silahlanmış müzəffər Azərbaycan ordusu yeni səlnamə yazdı. 30 ilə yaxın düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın böyük bir hissəsini çətin relyefdə gedən döyüşlərlə 44 günə düşməndən azad edildi. Bu böyük qələbədir. Böyük uğurdur

Sonrakı uğurlar qazanılan Qələbənin sayəsində əldə olundu

Azərbaycan ordusunun bu müharibədəki döyüşü hələ çox öyrəniləcək. Hərbi dərsliklərə salınacaq

Bu hərbidə ilk idi.

Ordumuz bizə yadırğadığımız, unutduğumuz sevinci yaşatdı.

Yaşa Azərbaycan Ordusu!

Qələbən mübarək, Azərbaycan!

Rəfail Tağızadə 

Ümid Partiyasına Ali Məclisinin sədri

                                                                    02.12.2020

Şərh yaz