İqbal Ağazadə Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi

Əziz soydaşlarım!
Ölkəmizin müstəqilliyinin, suverenliyinin əbədi olmasını, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini, xalqımızın firavan, azad, demokratik, bütün hüquqların qorunduğu bir cəmiyyətdə yaşamasını arzulayıram.
1918-ci ilin 28 mayında dahi Məhəmmədəmin Rəsulzadə və silahdaşlarının böyük fədakarlığı ilə müsəlman dünyasında ilk dünyəvi demokratik Respublikanın qurulması xalqımızın tarixi nailiyyətidir və ötən əsrin əvvəllərində müstəqil dövlətçiliyimizin məhz respublika əsasında yaradılması xalqımızın demokratik ruha malik olması ilə bilavasitə bağlıdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünya respublikaçılıq təcrübəsindən və quzeyli, güneyli Azərbaycan xalqının azadlıq ideyalarının bəhrəsi idi. İki il ərzində mövcud olan O vaxtadək mövcud olan bəzi dövlətlərin həyata keçirə bilmədiyi islahatların gerçəkləşdirilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti banilərinin siyasi uzaqgörənliyindən, idarəçilik səriştəsindən, xalqa və dövlətə bağlılığından, sədaqətindən xəbər verirdi.
Yeni dövrdə müstəqillik əldə etmiş Quzey Azərbaycanda Respublika elan olunması da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mirasına əsaslanıb.
Cümhuriyyətçilik ideyaları, müstəqillik və Azərbaycan Respublikasının bütövlüyü uğrunda mübarizədə minlərlə insan canından keçib.
Bu gün Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik qrupların nümayəndələri, Respublikamızın vətəndaşları çiyin-çiyinə müstəqilliyin daha da möhkəmlənməsi və demokratik idarəçiliyin qurulması uğrunda çalışırlar.
Müstəqillik uğrunda mübarizəmiz bizə itkisiz başa gəlməyib. Bu yolda minlərlə şəhid vermişik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq.
İnsan haqları, demokratik azadlıqlar sahəsində problemlərimiz var. Regionda geosiyasi vəziyyət və idarəçilikdəki bəzi yanaşmalar, ötən əsrin əvvəlində olduğu kimi müstəqilliyimiz üçün yeni xarici təhdidlər ümummilli problem olaraq, qalmaqdadır.
Ümid Partiyası hesab edir ki, qarşıda duran bütün milli problemlərin həlli üçün respublikaçılıq, qanunların və hüququn aliliyi prinsipləri daim yüksəkdə tutulmalı, bu prinsiplər əsasında şərqdə ilk Respublika qurmuş tarixi şəxsiyyətlərimiz təbliğ edilməli, insanımızda yüksək vətəndaşlıq şüuru formalaşdırılmalıdır.
Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün insanları respublikaçılığı qorumağa, babalarımızın bizə miras qoyduğu dövləti yaşatmağa və azad, demokratik, hüquqi Azərbaycan Respublikası uğrunda fəal mübarizəyə qoşulmağa çağırıram.
Bir daha hər birinizi Respublika Günü münasibətilə təbrik edir və ölkənin demokratikləşməsi, dövlətçilik ənənələrinin güclənməsi və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda uğurlar arzulayıram.
Şərh yaz